Products


Řešíme problémy často jen obtížně řešitelné jinak.
S vynikajícím poměrem cena/výkon.

Produkty / ATOM webová databáze

87 faktů o ATOMu

Obecně

1. ATOM je webová databáze.
2. V ATOMu lze popsat většinu častých životních situací, které produkují zaznamenatelná data - projektovým řízením počínaje, přes produktový katalog až třeba po sbírku CD.
3. Výsledky, např. hledání, zobrazování, přehledy i souvislosti lze pomocí ATOMu dosáhnout rychleji a levněji než jakýmkoliv jiným způsobem.
4. K výhodám ATOMu patří, že strukturu webové databáze, neboli ontologii může každý snadno nakreslit nebo naklikat webovou databázi na libovolné téma a okamžitě ji začít používat, tedy plnit daty (texty, obrázky, soubory)
5. S Atomem lze tedy často drahé konzultanty a analytiky zcela vynechat, nebo na nich aspoň významně ušetřit.
6. ATOM je velmi odolný vůči změnám struktury databáze, tedy ontologie. Lze tedy snadno realizovat nové nápady nebo plnit nové požadavky.


ATOMové aplikace

7. ATOM sestává ze dvou aplikací: Data Editor a Studio.
8. Data editor je moderní webová aplikace s jednoduchým, přátelským a přizpůsobitelným uživatelským rozhraním.
9. Data editor slouží k práci s daty, vkládání, mazání, propojování, rozvíjení.
10. Data editor pracuje ve všech prohlížečích modernějších než Internet Explorer 6.
11. Studio slouží k návrhu ontologie databáze, hledání a zobrazování výsledků, dávkovým importům a exportům.
12. Studio používá technologii Silverlight.
13. Studio lze spustit ve všech Windows XP počínaje a v Apple OS vyšším než ...
14. Studio lze před běžnými uživateli zcela skrýt.


ATOM Data Editor

15. Data editor slouží k vkládání , editaci a mazání itemů (item je základní jednotkou, záznamem, instancí konkrétní třídy např. osoba, organizace, událost).
16. Itemy každé třídy mají v data editoru svůj vlastní graficky velmi čistě řešený formulář.
17. Uživatel si může formuláře a jejich rozložení dále přizpůsobit podle svých požadavků.
18. Item se skládá z vlastností a rolí v asociacích s jinými itemy.
19. Struktura itemu (tedy vlastnosti, asociace, jejich popis a pořadí) se definují v ATOM Studiu.
20. Ukládání změn v polích formulářů probíhá automaticky po každé změně vlastnosti a bez jakékoliv akce uživatele, není zde žádné tlačítko "ulož item".
21. Pokud to ontologie dovoluje, lze importovat libovolný počet obrázků najednou.
22. Při importu obrázků jsou automaticky vytvářeny jejich náhledy.
23. Obrázky u itemu lze prohlížet formou "fotogalerie".
24. Pro editaci textů využívá data editor oblíbený XHTML editor Tiny MCE.
25. Formulář itemu obsahuje vestavený přehravač audií a prohlížeč pdf a htm souborů.
26. U jednotlivých uzlů vlastností select a group je vždy ukázáno, kolik itemů je má přiřazeno.
27. Jednotlivé uzly grouptree přesouvat, mazat, rozšiřovat, spojovat - samozřejmě i s itemy v nich zařazenými.
28. Historie všech změn všech polí itemu je archivována s datem provedení a uživatelem, který změnu provedl.
29. U každého itemu je zřetelně nahlédnout, kdo a kdy jej vytvořil, modifikoval a otevřel.
30. Součástí každého itemu je možnost jej komentovat a vést o něm diskusi.
31. Data editor poskytuje centralizovaný pohled na komentáře a diskuse u itemů od nejnovějšího po nejstarší s informací o počtu shlédnutí.
32. Součástí data editoru je fórum s vlákny s obvyklou funkčností webových fór
33. Jednotlivé itemy, jejich seznamy a řadu dalších pohledů lze "ohvězdičkovat" a tím zařadit do seznamu oblíbených položek.
34. Seznam oblíbených položek lze snadno udržovat z jednoho místa.
35. Změny v itemech, třídách, projektech, fórech a vláknech fór lze notifikovat prostřednictvím e-mailů.
36. Notifikační e-maily mohou být zasílány okamžitě, nebo jako denní/týdenní souhrn
37. Smazaný item není nadobro zlikvidován, nýbrž končí v koši.
38. Z koše lze smazané itemy jedním kliknutím obnovit.
39. Item je možné obtisknout do xml souboru a tak zazálohovat jejho stav.
40. Itemy lze ochránit proti neúmyslnému smazání itemu, možnost smazání může být k dispozici jen autorovi itemu.
41. Data editor kromě základní Homepage může mít více pracovních ploch.
42. Pracovní plochy včetně Homepage jsou personalizované a přizpůsobitelné na uživatele.
43. Pracovní plochy mohou obsahovat různé panýlky, např. články, nebo předpřipravené seznamy.
44. Předpřipravené seznamy se vytvářejí prostřednictvím uložených dotazů (nastavují se v ATOM Studiu).
45. Uložené dotazy lze sdílet mezi uživateli a použít je i vícekrát v různých pracovních plochách.
46. Data editor nabízí fulltextové vyhledávání s účinným fazetovým filtrováním.
47. Pro zjištění obsahu vyhledaného itemu jej není nutno otevírat, po najetí myši je k dispozici jeho náhled.
48. Položky náhledu itemu a jejich pořadí lze konfigurovat v ATOM Studiu.
49. Data editor je rovněž rozhraním pro přihlášení a nastavení parametrů uživatelského účtu.
50. Registrace uživatelských účtů z webu může být povolena nebo zakázána.
51. Časy přihlášení jsou zapisovány do logů.
52. Pokud má uživatel patřičná práva, může se "převtělit" do jiného uživatele a pracovat pod jeho identitou, např. nastavit parametry jeho prostředí.
53. Kliknutí na projekt zobrazí slovní popis projektu, tříd a vlastností včetně počtů itemů v jednotlivých třídách.


ATOM Studio

54. ATOM studio slouží k tvorbě a údržbě ontologie, dávkovým exportům a importům, pokročilému hledání, vizualizacím a kompletní administraci systému.
55. ATOM Studio lze před běžnými uživateli schovat tak, že o jeho existenci nemají ani tušení.
56. Ontologie sestává ze schématu, projektů a složek.
57. Projekty i složky slouží pro zorganizování schématu např. pro práci v Data editoru.
58. Schéma se administruje prostřednictvím Schema editoru.
59. Schéma sestává z tříd, asociací mezi třídami a vlastností tříd.
60. Projekty mohou mezi sebou asociace a vlastnosti sdílet.
61. Asociace jsou bipolární, jejich póly se nazývají role.
62. Spektrum vlastností je bohaté: name, alias, code, ident, image, file, string, number (různé typy), xhtml text, selection grouptree, hierarchy.
63. Vlastnost grouptree je vlastně vestavěná taxonomie.
64. Hierarchie udržuje strukturu rodič-dítě mezi itemy, kde každé dítě může mít jen jediného rodiče.
65. Hierarchie i grouptree jsou důkladně na vysoký výkon.
66. Schéma lze vytvářet a udržovat graficky (kreslením) i jemně vyladit prostřednictvím formulářů.
67. Každá třída, vlastnost, role v asociaci může mít svou barvu a ikonu.
68. Prvky ontologie (tedy nejen schématu, ale i projektů a složek) lze popsat.
69. Třídy, vlastnosti, asociace lze nastavit jako neviditelné, neviditelné, povinné
70. Hledání umožňuje zevrubné dotazy přes různé i do sebe zanořené asociace.
71. Ve výsledcích hledání lze přidávat, ubírat, přeskupovat sloupce s vybranými vlastnostmi i asociacemi.
72. Kliknutím na výsledek hledání nebo některou vlastnost/asociaci na jeho určité pole lze zobrazit jejich detail.
73. Do výsledků vyhledávání lze "napouštět" různé dotazy a tak vytvářet kumulovaný seznam výsledků, např. pro speciální exporty.
74. Jednotlivá pole s výsledky hledání jsou editovatelná, editace pak připomíná práci s excelem.
75. Výsledky hledání lze exportovat do formátů xml, txt, tsv, json.
76. Export ve formátu tsv lze snadno otevřít přímo v Excelu.
77. Export ve formátu json lze přímo otevřít v Google Refine - vynikajícím nástroji pro dávkové úpravy dat a různá dohledávání souvislostí. Výsledky práce v Google Refine lze prostřednictvím json formátu data v ATOMu opět aktualizovat.
78. Prostřednictvím komponenty Data import lze stejné formáty také importovat.
79. Komponenta Pivot představuje grafickou alternativu zobrazování výsledků se zajímavými možnostmi zobrazení seskupování filtrování.
80. Data lze v souvislostech vizualizovat v Grafu prostřednictvím komponenty Data viewer.
81. Data Viewer poskytuje řadu nástrojů pro práci s vizualizovanými daty včetně tvorby nových itemů a asociačních propojení.
82. Prostřednictvím editoru projektů lze projekty exportovat a importovat do jiných ATOMů.
83. Projekty lze na úrovni schémat propojovat buď průnikem, nebo sjednocením (na základě kódů).
84. Uživatelé mohou být zařazeni v různých rolích.
85. Práva na jednotlivé aplikace ATOMu lze přiřazovat různým rolím.
86. ATOM může pracovat v různých jazycích - k dispozici česká, slovenská, anglická lokalizace, v překladu německá, čínská a francouzská lokalizace.
87. ATOM je založen na Topic Maps, většina přístupů je hodně stejných s Topic Maps. Některé přístupy jsou odlišné z důvodu vyšší použitelnosti a řešení praktických projektů.