Products


Řešíme problémy často jen obtížně řešitelné jinak.
S vynikajícím poměrem cena/výkon.

Produkty / Net Health Monitor

1. Popis aplikace 

Stále větší komplikovanost síťových služeb v kombinaci s požadavky na jejich maximální dostupnost, vyžaduje nasazení velmi výkonného a automatizovaného softwérového řešení pro jejich sledování. NET Health Monitor je softwarový nástroj, který Vám umožní právě takový dohled nad vaší síťovou infrastrukturou, servery, klientskými stanicemi a síťovými aplikacemi.

Je to neunavný pomocník, který za vás bude hlídat vaši síť a dostupnost vašich serverů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Dá vám časový náskok k vyřešení vzniklých problémů u sledovaných služeb a to dřive než je pocítí vaši zákazníci.

Tento softwarový balík je určen nejen pro siťové administrátory a poskytovatele internetu, kteří chtějí mít detailní přehled nad stavem svých sítí, ale je vhodný i pro menší firmy, které chtějí sledovat dostupnost svých webových prezentací a internetové konektivity.

Pomocí NET Health Monitorem můžete:

 • monitorovat Webové stránky, jejich odezvy a vrácený obsah (včetně podpory pro zabezpečení SSL, a autentizaci uživatele).
 • monitorovat poštovní servery a jejich protokoly SMTP, POP3, IMAP.
 • monitorovat základní internetové služby jako FTP, NNTP...
 • kontrolovat funkčnost SQL databází pomocí T-SQL dotazů nebo uložených procedur.
 • uskutečnit připojení a kontrolovat dostupnost internetových služeb na jekémkoliv TCP portu.
 • monitorovat funkčnost a odezvy libovolného síťového zařízeni, směrovačů, serverů nebo jednotlivých PC pomocí služby PING.
 • být informování v případě výpadku funkčnosti, nesplnění kontrolovaných kriterií nebo zpomalení odezvy pod nastavenou mez.
 • zvolit způsob upozornění formou E-mailu, SMS, MSN Messengeru, "Net Send" zprávy, indikací na pracovní ploše Windows, nebo spuštěním libovolné aplikace.
 • přistupovat ke všem nastavením, logům a statistikám lokálně i vzdáleně pomocí Webové konzoly nebo webového prohlížeče.
 • sledovat stav jednotlivých pravidel pomocí PDA nebo mobilního telefonu.
 • nastavovat rozsah a četnost kontrol, spolu s limity pro chyby a upozornění.
 • vytvářet přehledné komplexní statistiky o monitorovaných službách a zařízeních.
 • získat detailní přehled o dostupnosti a výkonu sledovaných služeb.
 • zobrazovat zaznamenaná data dle hodin, dnů, měsíců nebo stanoveného časového úseku.
   

2. Jak to funguje

Základem systému je NT služba, která se stará o spouštění monitorovacích pravidel, zasílání výstrah a notifikaci, sbírání statistických dat a logování dostupnosti sledovaných systémů a aplikací. Veškerá data o monitorovaných systémech jsou ukládána do SQL databáze. Všechna nastavení lze provádět lokálně nebo na dálku pomocí internetového prohlížeče. Podporovány jsou prohlížeče IE6/7, Firefox 2.0 a Opera 8.5 (připadně novější). Webové rozhraní je také využíváno k zobrazování stavu monitorovaných služeb, a to v reálném čase nebo pomocí statistických přehledů.

NET Health Monitor je optimalizován pro vysoký výkon, a také aby spotřebovával co nejméně systémových a síťových prostředků.