Případové studie

Strukturované informace o vybraných projektech,
důvody vzniku, způsoby použití, počty klientů atd.

Případové studie / E-Slovníky

1. Název projektu

ESlovníky – Elektronické slovníky (www.eslovniky.cz)

2. Stručná charakteristika projektu

webový překladový slovník – možnost současného vyhledávání ve všech nebo zvolených obsažených jazycích (česko - anglicky, italsky, latinsky, německy, polsky, rusky, španělsky, ukrajinsky) a oborech (obecné, technika, ekonomika-právo, lékařství, chemie, zemědělství) v unikátním vzájemném propojení a s možností si text nechat přečíst pomocí přímo integrované technologie Linguatec, dále se slovníkem cizích slov

 • databázi nyní tvoří téměř 7 000 000 překladových hesel
 • možnost náhledu překladu hned v nabídce nalezených slov
 • možnost přepnutí přeloženého slova na překládané
 • implementace časového i kreditového přístupu
   

3. Profil zákazníka

 • Nakladatelství TZ-one - Mgr. Tomáš Zahradníček
 • Působnost: Česká republika
   

4. Důvody realizace projektu

 • jediný on-line projekt v ČR, který předkládá ucelené řady slovníků pro daný jazyk od obecné po odbornou terminologii
   

5. Časy realizace

 • 2005-podnes: provoz s průběžným doplňováním nových slovníků
   

6. Postavení na trhu

 • v současnosti nejrozsáhlejší on-line slovník v ČR
 • v současné době přes 17 tisíc registrovaných uživatelů
   

7. Profil typického uživatele www.eslovniky.cz

 • firemní překladatelé
 • školství (studenti, učitelé jazyků)
 • občanská veřejnost
   

8. Způsob provozu, přístupnost www.eslovniky.cz

 • veřejně přístupná aplikace na adrese http://www.eslovniky.cz/, obsah částečně zdarma, částečně za úhradu ve formě produktů elektronické slovníky
 • veřejně a zdarma přístupné obecné slovníky ve všech implementovaných jazycích
   

9. Uživatelské rozhraní

www prohlížeč

10. Použité technologie

10.1. Software

 • Windows Server 2008
 • SQL Server 2005
 • .NET FrameWork 3.5
   

10.2. Hardware

 • Intel Core 2 Quad, 2,4 GHz
 • 4 GB RAM
   

11. Popis řešení

Projekt ESlovníky přináší uživatelům rozšířené možnosti v práci se slovníky.

11.1. Pilíře

 • rozsáhlé a unikátní informační zdroje
 • vyčerpávající datový model
 • XML a .NET platforma
 • projekt spoluvytváří významní překladatelé a autoři slovníků u nás
 • dobré nápady
   

11.2. Některé principy

 • neomezený počet potenciálních slovníků a jazyků
 • rozklad prohledávaných textů na samostatná slova a jejich vyhledávání ve všech jazycích a oborech
 • implementace webové klávesnice v javascriptu umožňující zadávat texty v různých znakových sadách bez nutnosti instalovat klávesnici do PC
 • implementace technologie Linguatec umožňující předčítání zvolených textů
 • tematické třídění pojmů podle oborů