Případové studie

Strukturované informace o vybraných projektech,
důvody vzniku, způsoby použití, počty klientů atd.

Případové studie / Universum

1. Název projektu

2. Stručná charakteristika projektu

 • nejrozsáhlejší česká multimediální aplikace vycházející ze své originální knižní předlohy – projektu encyklopedie Universum
 • obsahuje nejen digitální repliku encyklopedie včetně obrazových příloh, ale je doplněna o hodnotné video, audio ukázky
 • plní funkci vyhledávací napříč encyklopedií a umožňuje aktivní přístup k datům formou vlastních rešerší a odkazováním na Internet
 • pravidelná aktualizace; možnosti nastavení aplikace dle potřeb uživatele
   

3. Profil zákazníka

 • Euromedia Group, k.s., dceřiná společnost Bertelsmann AG, patří mezi nejsilnější a největší subjekty podnikající v rámci knižního trhu České republiky.
 • vlastní nakladatelské značky Knižní klub (od r. 1992), Odeon (od r. 1999), Ikar, (od r. 2000) a Universum (od r. 2000)
 • působnost: Česká republika; v rámci koncernu celoevropská působnost
   

4. Důvody realizace projektu

 • digitální zpracování encyklopedického projektu Universum
 • doplnit knižní verze encyklopedií Universum o přidanou hodnotu - digitální média umožňující další úroveň práce s encyklopediemi
 • pro úspěšnost medií přiložených ke knižním verzím bylo po třech letech rozhodnuto o samostatné verzi multimediální encyklopedie
 • naše společnost AION CS, s.r.o. vyhrála výběrové řízení na základě bohatých zkušeností získaných při digitalizaci 40 svazků Ottových slovníků naučných
   

5. Doba realizace

 • 1999-2000: Universum 1 - CD-ROM  pro 10ti-svazkovou encyklopedii (150 000 hesel)
 • 2001: Universum 2 - plnohodnotná multimediální encyklopedie s vyhledáváním sekvenčním i vyhledáváním v plných textech (135 000 hesel, 10 000 hesel, 110 videí a 240 audio ukázek)
 • 2002: Universum 3 – encyklopedie pro novou dimenzi práce s encyklopediemi; od personalizace nastavení až po historii vyhledávání
 • 2002-3: CD-ROM pro 1 svazkovou encyklopedii (40 000 hesel, 3500 obrazových příloh)
 • 2003: Universum 3.1
 • 2004: Universum 4 – poprvé i jako DVD-ROM; uživatel má možnost vlastních poznámek a rešerší přímo do hesel encyklopedie
 • 2006: CDROM a DVD-ROM pro Universum A-Ž
 • 2006: Universum 5 – propojení s Internetem a online encyklopediemi na portálu cotoje.cz
 • 2007-podnes: nejnovější verze samostatné multimediální encyklopedie Universum 5.1 na DVD-ROM
   

6. Postavení na trhu

 • počet vylisovaných médií cca 80 tisíc
 • během 10 let na trhu získaly multimediální encyklopedie Universum řadu ocenění, jak ze strany knižní, tak „počítačové“ odborné veřejnosti 
   

7. profil typického uživatele Universa

 • široká „encyklopedická“ veřejnost
 • žáci, studenti
 • veřejný sektor, státní instituce
 • knihovny, školy na všech úrovních stupně vzdělání
   

8. Způsob provozu encyklopedie Universum

 • elektronická média – CD-ROM, 2CD-ROM, DVD-ROM; jak samostatně prodejná, tak jako součást knižní publikace
 • on-line encyklopedie na internetu – http://www.cotoje.cz/
 • interní redakční systémy pro redakční práce nad obsahem (vstup, strukturování a vzájemné provazování výše zmíněných obsahových zdrojů, výstupy jak do knižních a multimediálních off-line aplikací, tak do on-line encyklopedií na Internetu)   
 • webové servery a aplikace pro propagaci a zákaznickou podporu, jako jsou aktualizace, registrace apod.
   

9. Uživatelské rozhraní

 • samostatně instalovaná aplikace s přepinatelným grafickým designem
 • připojení k Internetu více než vhodné
   

10. Použité technologie

10.1. Software

 • MS Internet Explorer od verze 6.0 a vyšší
 • 32-bit MS Windows všech klient verzí
 • 64-bit MS Windows všech klient verzí
   

10.2. Hardware

 • jakékoliv PC
   

11. Popis řešení

 • projekt Universum je vyvážený co do textového obsahu a multimedií
 • je moderní multimediální encyklopedií
   

11.1. Pilíře

 • rozsáhlé a unikátní informace
 • informace redakčně zpracovány profesionálními editory
 • XML, HTML 4, JavaScript 2.1
 • Platforma nejrozšířenějšího prohlížeče a operačního systému
 • výkonný vyhledávací offline stroj
 • skvělý tým autorů a programátorů
 • výborná spolupráce ze strany klienta
 • dobré nápady
 • maximální automatizace zpracování dat
   

11.2. Některé principy

 • rozklad encyklopedie na textovou, grafickou a multimediální
 • analýza textu oborová, časová a místopisná
 • zpětné provázání fragmentů do hesel, stránek a svazků
 • vyhledávání nad hesly katalogově a fulltextově
 • uživatelský komfort (grafická témata, velikost textu)
 • aktivní klient (záložky na jednotlivá hesla, vlastní poznámky, import a export poznámek, vazba na internet – cotoje.cz, google.com)
 • registrace klienta, mailing
 • aktualizace encyklopedie (formou online balíčků i přes offline média)