O AIONu

Základní informace, kontakty, certifikace,
sémantická konceptuální herna :) ...

O AIONu / AION v ATOMové skořápce

Dovolte, prosím, představit Vám AION ještě jinak - prostřednictvím našeho produktu ATOM2 a tedy pomocí jedné z technik sémantické kategorizace informací - Topic Maps (ISO/ČSN 13 250)

  • rozdělením pohledů na naši firmu podle osob, organizací, projektů, produktů, aktivit, zálib
  • samostatnými i překříženými vlastnostmi, typovanými i variantními
  • asociačními propojeními mezi těmi pohledy, které dávají nějaký smysl

Kromě jiného tato ukázka demonstruje rychlost práce s produktem ATOM2 - od první myšlenky až do konečného stavu uběhlo přesně 12 hodin.

Dosti slov, vyzkoušejte.

Pokud máte nějaké

  • postřehy, poznámky, komentáře
  • případně pokud znáte nějaký jiný produkt, se kterým lze takovéto myšlenky realizovat stejně rychle, sem s ním :)

prosím pište na info@aion.cz.