O AIONu

Základní informace, kontakty, certifikace,
sémantická konceptuální herna :) ...

O AIONu / "Agilní" programování v AIONu

"Hodnotocentrické" vnímání projektů

Při vývoji software používáme již několik let mechanismus řízení procesů zvaný Microsoft Solutions Framework (MSF) reprezentující metodiku Agile Software Development.

Základním principem je „hodnotocentrické“ vnímání projektu, kdy hodnota je vytvářena  průběžně a na vstupy je nahlíženo jako na proměnlivé toky na rozdíl od „klasického úkolocentrického“ vnímání, kde projekt je regentován pevným seznamem úkolů dané ceny, kde vstupy jsou „pevnou zásobou“.

Základní ideou MSF je model týmu jako skupiny rovnocenných kolegů.

7 rolí, 7 úhlů pohledu ...

MSF definuje 7 rolí reprezentujících 7 úhlů pohledu na vývoj software:

 • Vytváření příležitostí, vedení produktu
 • Architektura
 • Projektové řízení
 • Vývoj
 • Testování
 • Implementace
 • Konfrontace s uživatelskou zkušeností

Vzhledem k velikosti naší společnosti se v některých menších projektech některé role kumulují v jedné osobě, často tedy architekt i řídí projekt, případně vývojář přejde do role testera i implementátora.

Jednotlivé role, resp. úhly pohledu, jsou uspořádány do kruhu, jak naznačuje následující obrázek, přičemž vyústění je vždy ve formě implementace, nasazení u klienta.

... a 7 principů hodnotocentrického vnímání

Konkrétně je hodnotocentrické vnímání vývoje software reprezentováno v naší společnosti následujícími 7 principy:

 • Zaměříme se na průběžné vytváření hodnoty, čímž zvýšíme návratnost investic
 • Klienta zapojíme do vývoje častými konzultacemi, sdílíme s ním vlastnictví projektu a tak zakládáme na spolehlivé výsledky
 • Očekáváme nejistotu a jsme na ni připraveni díky iterativnímu vývoji a neustálé adaptaci na konkrétní realitu
 • Je nám nad slunce jasnější, že zdrojem hodnoty jsou jednotlivci, vytváříme jim takové prostředí, kde mohou něco znamenat a tak povzbuzujeme jejich tvořivost a vynalézavost
 • Výkon povzbuzujeme skupinovou zodpovědností za výsledky
 • Efektivitu zvyšujeme nasazováním strategií a postupů, které jsou přesně „na míru“ dané situaci
 • Naší metrikou je klient; až jeho spokojenost a používání našich výsledků vytváří jejich hodnotu

Software vyvíjíme ve vývojovém prostředí Visual Studio 2008.

Dodržování výše popsaných postupů a metodik MSF v jednotlivých rolích a úhlech pohledu pak realizujeme prostředkem týmového vývoje Team Foundation Server.

Work items

Zde vývoj probíhá prostřednictvím realizace jednotlivých „pracovních položek“ (či lépe angl. Work items); typickými work items jsou

 • scénář
 • požadavek na kvalitu
 • vývojářský úkol
 • úkol pro testování
 • chyba
 • riziko