O AIONu

Základní informace, kontakty, certifikace,
sémantická konceptuální herna :) ...

O AIONu

S jistým nadhledem lze říci, že:

V minulém tisíciletí

byla naším hlavním tématem digitální encyklopedistika. A to dokonce již v době, kdy pojmy jako OCR, případně XML nebyly ještě ani ve slovnících cizích slov. Zrealizovali jsme několik projektů, na které s nostalgií vzpomínáme, byť jsou dodnes využívány tísíci uživatelů i daleko za českými hranicemi.

V tomto tisíciletí

pak nás naši klienti obrátili k "digitálnímu právu". Zaujaly nás způsoby a cesty, kterými se z práva stane pravidlo, z pravidla zkušenost, z ustanovení zákona zase dovednost pro různé aspekty životů individuálních a institucionálních. Jejich zachycení prostředky informačních technologií a internetu pak pro nás často znamenalo a znamená zážitky, na které nejlépe sedí anglický výraz "exciting development".

Nic z toho by však nebylo možné,

bez spousty přání a podnětů od našich zákazníků, zejména z oblasti webového programování, které jsme měli tu čest realizovat a díky kterým jsme někdy rychleji, jindy rozvážněji, rostli v abilitě tvorby software "na míru".